TÜ Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku kolleegid. (2021). In memoriam dr Ann Tamm. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18085