Eesti Arsti toimetus. (2021). Kroonika. Juuni-juuli 2021. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18086