Eesti Arsti toimetus. (2021). Residentuuri lõpetajad 2020/2021. õppeaastal. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18157