Lõivukene, K., Kõljalg, S., Kermes, K., Sepp, E., & Naaber, P. (2021). Anaeroobsete bakterite spekter ja antibiootikumitundlikkus 2016. ja 2020. aastal TÜ Kliinikumi ühendlabori kliinilise mikrobioloogia osakonna andmetel. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18421