Haldre, K., Rahu, M., Allvee, K., & Rahu, K. (2021). Teismeliste sünnitus- ja abortiivsuskordajate suundumused Eestis enam kui kahe kümnendi jooksul: üleriigiline registripõhine uuring. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18496