Adoberg, A. ., Auerbach, A., Telling, K., Mihnovitš, V., Pertsev, I., Kivistik, Ülo, Seppet, J., Riispere, Živile, & Kõlvald, K. (2022). Orellaniinimürgistusest põhjustatud neerukahjustus – haigusjuhtude kirjeldus ja kirjanduse ülevaade. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18702