Eesti Arsti toimetus. (2022). Riiklike autasude saajad 2022. aastal. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18797