Jaal, J. (2022). Riigikontrolli auditi kokkuvõtte rõhuasetus ei anna valupunktidest täielikku ülevaadet. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18800