Eesti Arsti toimetus. (2022). Kroonika. Märts 2022. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18975