Rakitin, A., Vaher, U., Kirss, A., Saar, M., & Kallavus, K. (2022). Eesti ravijuhend „Epilepsia käsitlus fertiilses eas naistel ja rasedatel“. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.vi.21361