Eesti Arsti toimetus. (2022). Millest kirjutas Eesti Arst algaastail? Louis Pasteur. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22132