Eesti Arsti toimetus. (2023). Kroonika. Jaanuar 2023. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22338