Säälik, P., & Suvi, T. (2023). Geenmuundatud rakke sisaldavad rätseparavimid kui uudne alternatiiv kasvajaravis. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22486