Sepp, J. (2023). Ohutuskultuuri raamistik hooldusteenuseid pakkuvate asutuste näitel. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea22542