Vaas, P. (2023). Ajaliste esilekutsutud sünnituste vs. spontaanselt alanud sünnituste mõju võrdlus laste õpiedukusele 12 aasta vanuses. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22897