Kelder, M., & Vorobjova, T. (2023). Peensoole barjääri läbilaskvus, seda mõjutada võivad tegurid ja selle määramise meetodid. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/22951