Kivilo, M., Saar, S., Lipping, E., Lepp, J., Keis, A., Lepner, U., Starkopf, J., & Talving, P. (2023). Raske traumaga haigete hospitaliseerimine piirkondlikesse haiglatesse ajavahemikul 2021–2022: demograafilised andmed ja ravitulemid. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea23141