Freimann, T., Urban, R., & Malkovskaja, A. H. U. (2023). Töökiusamine ja vaimse tervise probleemid haiglatöötajate seas: ristläbilõikeline uuring. Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea23294