Pauklin, P., Marandi, T., Kals, M., Ainla, T., Martinson, K., Eha, J., & Kampus, P. (2023). Kodade virvendusarütmiaga patsientide elupäevade kaetus suukaudsete antikoagulantidega ja ühe aasta suhteline elulemus: rahvastikupõhine uuring Eestis. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23401