Eesti Arsti toimetus. (2024). Ajakirja Eesti Arst retsensendid 2023. aastal. Eesti Arst. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/23639