Oku Tamm 75 . (2002). Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9413