Kokkulepe tervishoiuala töötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohta . (2004). Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9656