Roots , O. (2005). Polüklooritud dioksiinide, polüklooritud furaanide ja dioksiinisarnaste polüklooritud bifenüülide sisaldus Eesti toidus – võis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.9839