LIIVER, A.; KARU, K.; TIIVEL, M.; MUDA, P. Vasaku vatsakese massi ehhokardiograafilise hindamise metoodika ja ehhokardiograafia näidustused hüpertooniatõvega patsientidel . Eesti Arst, 1 Apr. 2006.