AASMAA, A.; MÄGI, L. Rinnavähi sõeluuringul mitteosalenud naiste teadlikkus rinnavähist ja rinnavähi sõeluuringust. Sõeluuringul mitteosalemise põhjused . Eesti Arst, 1 Nov. 2007.