SILM, H.; ABRAM, K.; OONA, M. Rosaatsea ja perioraalne dermatiit . Eesti Arst, 1 Oct. 2007.