KAHUR, K.; KIIVET, R.-A. Tervishoiuteenuste kasutamine ravikindlustuseta isikute poolt . Eesti Arst, 1 Jun. 2007.