MARDLA, V.; RÄTSEP, I.; KOBZAR, G.; ŠPITSMEISTER, M.; SAMEL, N. Trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimine B6-vitamiini vitameeridega in vitro koronaarhaigetel . Eesti Arst, 1 Dec. 2008.