HAUG, A.; TRUVE, R. Eesti delegatsioon NSVL 1. arstide kongressil 1988. aastal . Eesti Arst, 1 Jun. 2008.