LAISAAR, T. √úmarvari kopsus . Eesti Arst, 1 Apr. 2008.