KUSNETS, M. Digitaalne süsteem – tõhusam infovahetus . Eesti Arst, 1 Apr. 2008.