PÕLLUSTE, K.; UIBO, K. Insuldihaigete elukvaliteet ja selle seos taastusravi kättesaadavusega . Eesti Arst, 1 Feb. 2008.