ARJAKAS, K. Konstantin Konik 1918.–1919. aastal . Eesti Arst, 1 Feb. 2008.