MURU, K.; SITSKA, M.; REIMAND, T. Loote kromosoomihaiguste sünnieelne diagnostika: kokkuvõte II trimestri vereseerumi sõeltesti tulemustest Eestis . Eesti Arst, 1 Jan. 2008.