KORK, A. Ühiste seisukohtade protokoll arstkonna ja ravimitootjate vahelisest koostööst . Eesti Arst, 1 Jan. 2008.