Sotsiaalteadlane professor Marju Lauristin: rahva halb tervis on Eesti arengu pidur . Eesti Arst, 1 Apr. 2009.