HABICHT, J.; RÜÜTEL, K.; LAI, T. HIV levik Eestis ja võimalikud tulevikuprognoosid aastani 2015 . Eesti Arst, 1 Apr. 2009.