TÜ arstiteaduskonna teaduskonverents 2010. Doktorantide sessiooni teesid . Eesti Arst, 1 Sep. 2010.