KLIIMAN, K.; VIIKLEPP, P.; KUMMIK, T.; DANILOVITÅ , M. Tuberkuloosihaigestumus Eestis . Eesti Arst, 1 Aug. 2010.