LINDMÄE, K. Drakunkuloos – hääbuv troopiline infektsioon . Eesti Arst, 1 May 2010.