NAHKUR, S. Ülevaade vähi sõeluuringutest Eestis . Eesti Arst, 1 May 2010.