SINISALU , V.; MAIMETS, M. Pandeemilisest gripist, vaktsineerimisest ja arsti vabast valikust . Eesti Arst, 1 Feb. 2010.