KEIS, A. Akadeemiliste kliiniliste ravimiuuringute korraldamine Eestis on takistatud . Eesti Arst, 29 Oct. 2012.