BLÖNDAL, M.; AINLA, T.; MARANDI, T.; EHA, J. ST-elevatsiooniga ja ST-elevatsioonita ägeda müokardiinfarkti haigete ravi hilistulemused pärast perkutaanset koronaarinterventsiooni: registriandmete linkimisuuring . Eesti Arst, 17 Aug. 2012.