EHA, J. Eesti Kardioloogide Seltsi tegevuse kajastamine ajakirjas Nõukogude Eesti Tervishoid . Eesti Arst, 19 Dec. 2013.