SINISALU , V. Rääkigem ja kirjutagem selges keeles . Eesti Arst, 28 Oct. 2013.