KÖÖP, A.-L. Konstantin Koniku arstiteaduslikud artiklid . Eesti Arst, 28 Feb. 2013.