VALDRE, E.; ROSS, P.; TSEPELINA, K.; VESKIS, K.; VAINO, T.; KAALEP, H.-J. Radioloogiauuringute vastuste lühendite ja lühendamise korpuslingvistiline analüüs . Eesti Arst, 28 Oct. 2014.