JAAL, J.; KASE, M.; JÕGI, T.; TAMMARU, M.; OJAMAA, K.; MÄGI, M. Vähihaigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009 . Eesti Arst, 4 Sep. 2014.