JÕGI, T.; MÄGI, M.; KASE, M.; TAMMARU, M.; OJAMAA, K.; JAAL, J. Kopsuvähki haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009 . Eesti Arst, 4 Sep. 2014.